Microsoft Teams

Microsoft Teams er et samhandlingsverktøy i Office 365 som fungerer utmerket godt til å jobbe sammen om prosjekter og avdelingsvis via oppdeling av forskjellige Teams. Det kan utvides og tilpasses til informasjonen ditt Team har behov for. Du kan opprette Team innad i organisasjonen og invitere medlemmene som hører med i Teamet inn. Du kan også inkludere medlemmer utenfor bedriften inn i et Team som gjestebrukere.

Ved å opprette et Team for ulike prosjekter eller avdelinger får du engasjert de medlemmene som skal involveres og du får satt alt mer i system. Du får sortert ut viktige elementer, laget sjekklister og får generelt bedre oversikt over hele Teamet. Du får enkelt opprettet samtaler med de andre Team-medlemmene og unngår e-post som går frem og tilbake og som menger seg med resten av mailboksen din. Styr diskusjonen i Teamet istedenfor å ha interne møter som spiser opp mye av arbeidsdagen.

Hva er Microsoft Teams?

Office 365-komponenter i Teams: Skype, SharePoint, Planner, OneNote, PowerBI.
Microsoft Teams kombinerer forskjellige verktøy for å gi brukerne en smartere og mer effektiv arbeidsplattform.
Teams er et separat Office 365-program som kan kjøres på nettet, på datamaskiner, på mobiler eller på nettbrett. Ettersom Microsoft Teams har en egen klient og er helt integrert med komponentene det består av, er det et raskt og effektivt samarbeidsverktøy der alt arbeid kan skje fra applikasjonen.

Microsoft Teams er bygd opp rundt chatten – sanntidsdialogen mellom de forskjellige medarbeiderne på teamet. For å oppnå struktur foregår disse chattene i forskjellige kanaler. Dette innebærer at åpne samtaler i Teams gir følelsen av et personlig møte eller en konferansesamtale.

Chattefunksjonen i Teams

Chattefunksjonen i Teams er bygd på Skype, men er ikke integrert med Skype for Business. Teams er et eget chatterom utenfor din eksisterende Skype for Business. Microsoft Teams gir mulighet for lagring av chatten. Til forskjell fra i Skype kan dere derfor avslutte chatten som dere vil, og den vil alltid være der. Dette er en funksjon mange har ønsket seg.

Møter i Teams

Man kan også sette opp møter i Microsoft Teams. Ettersom Teams er atskilt fra Skype, skjer disse møtene i Teams. Fordelen er at du ikke trenger å forlate klienten, og du har tilgang til de samme funksjonene som i Skype. På samme måte som i Skype kan du også ha individuelle samtaler/møter.

Filer i Teams

Hvis du overfører en fil til Teams, vil du kunne vise og redigere materialet direkte fra Teams. Når andre åpner dokumentet og arbeider med det, vil det bli oppdatert, slik at alle arbeider med den nyeste versjonen. Teammedlemmer kan kommentere en fil, og disse kommentarene blir da koblet til filen i Microsoft Teams, sammen med samtalen som følger dem. Medlemmer kan også feste en fil til verktøyfeltet for enkel og rask tilgang.

På samme måte som Office 365 kan også Microsoft Teams gjøre nytte av funksjonaliteten i Planner og OneNote, men det inngår også et annet interessant verktøy. Det er analyseverktøyet Power BI, som kan hjelpe teammedlemmer med å analysere arbeidet og effektiviteten i teamet og hvordan det fungerer.

Fordelen med Teams

Styrken i Microsoft Teams er at det er ideelt for ikke-permanente prosjektlignende oppdrag. Hvis medarbeiderne skal arbeide sammen om et prosjekt/oppdrag med et definert mål og/eller en bestemt frist, fungerer Teams utmerket.

Se for dere en prosjektgruppe som blir satt ned for å skape større markedsaktivitet rundt et av bedriftens produkter. Dette krever i mange tilfeller informasjon fra flere avdelinger. Med Microsoft Teams kan de som arbeider med forskjellige prosjekter, for eksempel legge ut utkast til forskjellige forslag/dokumenter i chatten. Deretter kan resten av teamet arbeide direkte i disse filene, med oppdateringer som blir synlige for alle underveis. De kan chatte i sanntid, og dialogen blir lagret. Alt materiale som er produsert underveis, er enkelt å finne i dialogen og bruke til markedsaktiviteter.

MICROSOFT TEAMS HAR FØLGENDE FUNKSJONALITET

Øystein Berg
salg skytjenester

Kontakt oss
Microsoft teams skjermbilde