Skype for business

Skype samhandling

On4u Systemitech tilbyr Skype for Business som et meget kostnadseffektivt kommunikasjonsverktøy enten du ønsker å chatte, sende e-post, ringe eller kjøre en videosamtale/konferanse. Med tilgang til dine kollegers og samarbeidspartneres status velger du selv hvilken type kommunikasjon som egner seg best.

Tjenesten er integrert med Outlook klienten og resten av Office-pakken og dette gir deg en god oversikt over hvilke kollegaer som er tilgjengelig mens du sitter og jobber i Outlook, Word osv.

Skype egner seg også meget bra til presentasjoner og videomøter, og med ett godt utvalg av klienter kan du delta på møter fra der du måtte være.

Skype på alle klienter

Det finnes Skype for Business klienter for både PC med Windows 7, 8 eller 10. På Windows 8 eller 10 kan du velge å benytte skrivebordsversjonen eller egen Windows 8/10 app.

På Mac med OS X kan du benytte enten Lync 2011 eller Skype for Business 2016 klienten.

For mobiltelefoner og nettbrett finnes det klienter både for iPhone, iPad, Android og Windows. Disse støtter også lyd og videosamtaler.

Skype som telefonisystem

Skype har mange funksjoner og tjenester i seg, men vi har laget og tilbyr komplett telefonisystem som en nettsky tjeneste produsert hos On4u Systemitech.  Skype gir på mange måter makten over til brukerne hvor de selv kan styre hvordan de vil at telefonoppsett skal være.  Løsningen gir også muligheter for å få til samspill og integrasjon mot mobilløsningen, slik at det oppleves som en løsning for brukeren. Brukerne logger på telefoniløsningen på lik linje som de logger seg på en It-løsning.  Dette gjør at brukeren kan sitte hvor som helt og fortsatt ha mulighet til å være en del av bedriftens telefoniløsning.

On4u Systemitech leverer «summetone» både som fastnummerserier og fult ut integrert med ice.net (tidligere Network Norway) sin mobilløsning.  Med ice.net løsningen oppfører Skype seg som en tvilling til mobilen og du velger hvor du vil svare på innkommende anrop.  Når du ringer ut vises ditt mobilnummer og tellerskrittene belastes ditt mobilabonnement.  Har du fri tale, har du fri tale også på Skype.

Skype for Business funksjonalitet

Øystein Berg
salg skytjenester

Kontakt oss