konsulent tjenester

On4u Systemitech har bred og tung kompetanse blant sine konsulenter.  Vi kan bistå med implementering, drift og support av IT infrastruktur lokalt hos våre kunder.

Våre IT konsulenter har lang erfaring i bransjen, og har vært borti mange ulike problemstillinger gjennom årene.

Våre konsulenter er spesialister på IT-infrastruktur og arbeider tett med mange store leverandører. Vi forstår komplekse IT-systemer og kan foreslå nødvendige tiltak i tett dialog med deg som kunde.

Vi ønsker å bistå kundene våre på en slik måte at de optimaliserer bruken av IT.

Vi kan tilby spisskompetanse på flere fagfelt:

 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft Hyper-V
 • Microsoft Exchange
 • Office 365 produktene
 • Microsoft Windows Azure
 • Vmware
 • Brannmur-/sikkerhetsløsninger
 • Nettverk-/trådløse løsninger
 • Backupløsninger
 • Serverdrift i Azure
 • Serverdrift on premise

Våre konsulenter leies ut til prosjekter og til enkelttimer hos kunder som ønsker bistand på spisskompetanse innen de ulike fagfeltene.

Vi er våre kunders IT-avdeling

Mange av våre kunder «outsourcer» driften av sin lokale IT løsning til våre erfarne konsulenter.  Våre konsulenter er «single point of contact» for kunden. De er rådgiver i valg av løsninger, og utførende konsulent i forhold til de valg som tas sammen med kunden.

Dette medfører at våre konsulenter blir godt kjent med kundene og deres behov.  Noe som er en stor styrke når kunden kommer til ulike veiskiller, og må ta IT strategiske valg.

I den praktiske IT hverdagen mottar konsulentene henvendelser direkte fra kundene, avtaler tidspunkt for bistand, og styrer selv sin kalender.  Dersom det er snakk om tilbud på utstyr, skissering av nye løsninger osv., er dette noe konsulentene selv håndterer.  Da har konsulenten det fulle og hele ansvaret for leveransen.

Det skal være trygt å være kunde hos oss

Vi er opptatt av at kundenes lokale IT løsninger er så sikre som mulig.  Kundene skal oppleve så høy oppetid som mulig.

Vi tilrettelegger løsninger på det nivået som kundene ønsker, og hvilke muligheter og alternativer som finnes.  Du som kunde kan bestemme hvilket nivå de ønsker å legge seg på av sikkerhet.

Dagens trusselbilde tilsier en sikker og god brannmurløsning, hvor vi leverer neste generasjons brannmurer med innholdsfiltrering på brannmurnivå. Denne kan overvåkes slik at vi kan være i forkant av at uheldige tilfeller kan oppstå.

Vi kan overvåke lokale servere, hvor konsulentene får varslinger dersom noe er i ferd med å feile.

Vi er opptatt av sikkerhetskopiering av kundens data.  Uansett hva som kan komme til å skje med lokal lagringsserver, så vil kundens data være sikret gjennom en god backupløsning.

På klientsiden er vi opptatt av at brukerne også har en så sikker løsning på sin PC som mulig.  Dette sikres ved en oppdatert sikkerhetssoftware og backupløsning dersom det lagres lokalt.

For å kvalitetssikre en høyest mulig oppetid for deg som kunde, har vi jevnlige oppmøter med tanke på preventivt vedlikehold. Frekvensen på disse oppmøtene kan kunden selv bestemme hva som passer den enkelte kunde.

Kunder kan tegne responsavtale konsulent med oss på enten 2 eller 4 timer.  Noe som gir prioritet hos våre konsulenter i perioder hvor det er hektisk og mye å gjøre for konsulentavdelingen.

GDPR

I forhold til nye krav i GDPR bistår vi med utarbeidelse av rutiner og prosedyrer i forhold til å etterleve de kravene som har kommet i forhold til håndtering av personsensitive data. Ved at våre konsulenter bistår kundene med disse rutinene, så vil det også være kvalitetssikring ved at det som det lages rutiner for, også blir ivaretatt med tanke på den rent IT tekniske løsningen rundt sikkerhet, tilganger osv. Ved at konsulentene våre kjenner kundene godt, vil de også være i stand til å bistå med sin kunnskap på hvor skoen trykker, og hva som er viktig å ha rutiner på.

Torfinn Braathun

Torfinn Bråtun
SALG KONSULENT OG UTSTYR