Fagsystemer

La On4u Systemitech ta hånd alle dine applikasjoner

On4u Systemitech har bygd ett fleksibelt driftssenter basert på kraftige servere med viritualiseringssoftware. På disse kan vi rimelig og effektivt produsere servere for dine applikasjoner. Vi har god erfaring med de fleste økonomi, lønn, CRM og fagsystemer. On4u Systemitech tar ansvar for drift av server og backup av dine data. Den samarbeidspartneren du har på selve applikasjonen får tilgang til deres løsning hos oss og kan gi dere minst like god support som før.

Vi gjør applikasjonene som ikke er klare som skytjenester tilgjengelig via Terminalserver eller Citrix. Du når dine servere direkte over internett. Vi har for lengst kuttet ut VPN og benytter kun HTTPS på lik linje som bankene. Vi har også løsninger for tonivå brukergodkjenning. Da må du bekrefte din innlogging på mobilen i tillegg til å oppgi brukernavn og passord.

Vi kan følgende

Øystein Berg
salg skytjenester

Kontakt oss