Kryptering av epost i Office 365

Ekstra sikkerhetstiltak i forhold til kravene i GDPR

En virksomhet er pålagt å sikre personopplysninger tilstrekkelig. Dersom det er personopplysninger som krever sikring av konfidensialitet, skal overføringen normalt krypteres. Dette har blitt enda strengere etter nye krav i GDPR som trådde i kraft sommeren 2018. For å unngå risikoen ved at ansatte sender personsensitive opplysninger på epost, kan bedriftens e-postløsning settes opp med automatisk kryptering.

Vi leverer våre kunder kryptert epost ved hjelp av Office 365, og for de som benytter Office 365 Enterprise E3 og E4, så er kryptert epost inkludert i disse pakkene.

Kryptert epost kan også bestilles som tillegg til følgende Office 365 pakker *:

 • Office 365 Enterprise E1
 • Office 365 Enterprise K1
 • Exchange Online plan 1
 • Exchange Online plan 2
 • Exchange Online Kiosk

* Tilleggsproduktet for kryptert epost heter Azure Information Protection.

Beskytt informasjon mot uautorisert tilgang – internt og eksternt

Azure Information Protection for Office 365 gir en omfattende policybasert bedriftsløsning for å beskytte verdifull informasjon, uavhengig av hvem du deler den med. Pakken inneholder Information beskyttelsesfunksjoner som Ikke videresend og Konfidensielt for bedriften, samt Office 365-meldingskryptering, som gjør det mulig for deg å sende e-postmeldinger til absolutt alle.

Håndheve policyer enkelt for å forbedre datasikkerheten

Både Azure Information Protection for Office 365 og Office 365-meldingskryptering er policybasert,  og utformet for å fungere med transportregelmotoren for Exchange. Det betyr at Azure Information Protection for Office 365 gjør det enkelt for deg å konfigurere komplekse policybegrensninger i én enkelt handling.

Enkel og praktisk kommunikasjonsstyring

Azure Information Protection for Office 365 er utviklet for å fungere på tvers av flere arbeidsbelastninger, som for eksempel Exchange-, SharePoint- og Office-dokumenter, og gjør det enklere å angi begrensninger og gi tillatelser. Office 365-meldingskryptering leveres med et moderne brukergrensesnitt som gjør det enkelt å bruke.

Office 365-meldingskryptering

Del beskyttede e-postmeldinger enkelt med hvem som helst, i eller utenfor organisasjonen

 • Bidrar til å beskytte e-postmeldinger mot uautorisert tilgang ved å bruke ulike AIP-alternativer på e-postmeldingene.
 • Forbedre sikkerheten til SharePoint-biblioteker ved å bruke AIP til å konfigurere nødvendige tillatelser.
 • Bidrar til å holde informasjonen sikker, i tilkoblet eller frakoblet modus, fordi filene er beskyttet enten de vises ved bruk av Office Online eller de er lastet ned til en lokal maskin.
 • Enkel integrering med alle Office-dokumenter bidrar til å beskytte organisasjonens immaterielle rettigheter.
 • Bruk egendefinerte maler basert på behovene organisasjonen din har, i tillegg til å bruke standard beskyttelsesmaler.
 • Bruk sterk, automatisert kryptering med en kostnadseffektiv infrastruktur.
 • Administrer enkelt sensitive data ved å bruke transportregler for Exchange som bare krever én handling.
 • Dekrypter og les kryptert e-post på en trygg måte uten å måtte installere klientprogramvare.
 • Send krypterte og rettighetsbeskyttede meldinger til personer i og utenfor organisasjonen (inkludert brukere av Office 365, e-postprogrammer som ikke hører til Office 365, og nettbaserte e-posttjenester som Gmail.com og Outlook.com).
 • Dersom mottakere av eposter har O365, vil mottaker motta mail som vanlig, dersom mottaker ikke har O365 får de mail hvor det står Les melding og må enten 1) logge seg på linken med sin Microsoft/Google konto eller 2) få tilsendt et engangspassord, for å kunne se beskjeden.

PRISER:

 • Etablering av kryptert epost pr. bedrift kr. 1500
 • Azure Information Protection (tilleggsprogrammet for kryptert epost) kr. 16,20/mnd. pr. bruker
 • Opplæring av brukere etter medgått tid